History of Animation 2015-16: Lesson 19 – Videos

The Matsumoto Fragment (1907?)

Namakura Katana: Hanawa Hekonai Meitō no Maki (Jun’ichi Kōuchi, 1917; fragment)

Kokka Kimigayo (Noburō Ōfuji, 1931)
https://www.youtube.com/watch?v=BjR3VxctHlM

Kuro nyago (Noburō Ōfuji, 1929)

Momotarō Umi no Shinpei (Mitsuyo Seo, 1945)

Hakujaden (Taiji Yabushita, 1958; trailer)

“Astroboy” (Osamu Tezuka, 1963)

Broken Down Film (Osamu Tezuka, 1985)

Daicon III Opening Animation (Hideaki Anno, Hiroyuki Tamaga, Takami Akai, 1981)

Akira (Katsuhiro Ōtomo, 1988; trailer)

Sennen Joyū (Millennium Actress, Satoshi Kon, 2001; trailer)

Kōkaku Kidōtai (Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, 1995; trailer)

Toki o Kakeru Shōjo (The Girl Who Leapt Through Time, Mamoru Hosoda, 2006; trailer)

Summer Wars (Mamoru Hosoda, 2009; trailer)