Archivi tag: Japan

History of Animation 2016-17: Lesson 15 – Videos

The Matsumoto Fragment (1907?)

Namakura Katana: Hanawa Hekonai Meitō no Maki (Jun’ichi Kōuchi, 1917; fragment)

Kokka Kimigayo (Noburō Ōfuji, 1931)
https://www.youtube.com/watch?v=BjR3VxctHlM

Kuro nyago (Noburō Ōfuji, 1929)

Momotarō Umi no Shinpei (Mitsuyo Seo, 1945)

Hakujaden (Taiji Yabushita, 1958; trailer)

“Astroboy” (Osamu Tezuka, 1963)

Broken Down Film (Osamu Tezuka, 1985)

Daicon III Opening Animation (Hideaki Anno, Hiroyuki Tamaga, Takami Akai, 1981)

Akira (Katsuhiro Ōtomo, 1988; trailer)

Sennen Joyū (Millennium Actress, Satoshi Kon, 2001; fragment)

Kōkaku Kidōtai (Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, 1995; trailer)

Toki o Kakeru Shōjo (The Girl Who Leapt Through Time, Mamoru Hosoda, 2006; trailer)

Summer Wars (Mamoru Hosoda, 2009; trailer)

History of Animation 2015-16: Lesson 20 – Videos

The Great Adventure of Hols, Prince of the Sun (Taiyo no Ouji Horusu no Daibouken, Isao Takahata, 1968; trailer)

Kaze no Tani no Naushika (Nausicaä of the Valley of the Wind, Hayao Miyazaki, 1984; trailer)

Tenkū no Shiro Rapyuta (Castle in the Sky, Hayao Miyazaki, 1986; trailer)

Tonari no Totoro (My Neighbour Totoro, Hayao Miyazaki, 1988; trailer)

Hotaru no Haka (Grave of the Fireflies, Isao Takahata, 1988; trailer)

Mimi wo Sumaseba (Whisper of the Heart, Yoshifumi Kondo, 1995; trailer)

TV program on three 2006 Ghibli Museum shorts by Hayao Miyazaki

Kaze Tachinu (The Wind Rises, Hayao Miyazaki, 2013; trailer)

Kaguyahime no Monogatari (The Tale of Princess Kaguya, Isao Takahata, 2013; trailer).

Omoide no Marnie (When Marnie Was There, Hiromasa Yonebayashi, 2014; trailer).

History of Animation 2015-16: Lesson 19 – Videos

The Matsumoto Fragment (1907?)

Namakura Katana: Hanawa Hekonai Meitō no Maki (Jun’ichi Kōuchi, 1917; fragment)

Kokka Kimigayo (Noburō Ōfuji, 1931)
https://www.youtube.com/watch?v=BjR3VxctHlM

Kuro nyago (Noburō Ōfuji, 1929)

Momotarō Umi no Shinpei (Mitsuyo Seo, 1945)

Hakujaden (Taiji Yabushita, 1958; trailer)

“Astroboy” (Osamu Tezuka, 1963)

Broken Down Film (Osamu Tezuka, 1985)

Daicon III Opening Animation (Hideaki Anno, Hiroyuki Tamaga, Takami Akai, 1981)

Akira (Katsuhiro Ōtomo, 1988; trailer)

Sennen Joyū (Millennium Actress, Satoshi Kon, 2001; trailer)

Kōkaku Kidōtai (Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, 1995; trailer)

Toki o Kakeru Shōjo (The Girl Who Leapt Through Time, Mamoru Hosoda, 2006; trailer)

Summer Wars (Mamoru Hosoda, 2009; trailer)

Lezione 19: video

The Great Adventure of Hols, Prince of the Sun (Taiyo no Ouji Horusu no Daibouken, Isao Takahata, 1968; trailer)

Kaze no Tani no Naushika (Nausicaä of the Valley of the Wind, Hayao Miyazaki, 1984; trailer)

Tenkū no Shiro Rapyuta (Castle in the Sky, Hayao Miyazaki, 1986; trailer)

Tonari no Totoro (My Neighbour Totoro, Hayao Miyazaki, 1988; trailer)

Hotaru no Haka (Grave of the Fireflies, Isao Takahata, 1988; trailer)

Lezione 17: video

Princess Iron Fan (Wan Brothers, 1941)

Zhu Baizhe Eats the Watermelon (Wan Guchan, 1958)

Confusion in the Sky (Wan Laiming, 1961 and 1964)

Three Monks (A Da, 1980)

Master Jiang and the Six Kingdoms (Li Wei, Pei Fei, 2016)

The Matsumoto Fragment (1907?)

Namakura Katana: Hanawa Hekonai Meitō no Maki (Jun’ichi Kōuchi, 1917; fragment)

Kokka Kimigayo (Noburō Ōfuji, 1931)

Kuro nyago (Noburō Ōfuji, 1929)

Momotarō Umi no Shinpei (Mitsuyo Seo, 1945)

Hakujaden (Taiji Yabushita, 1958)

“Astroboy” (Osamu Tezuka, 1963)

Broken Down Film (Osamu Tezuka, 1985)

Daicon III Opening Animation (Hideaki Anno, Hiroyuki Tamaga, Takami Akai, 1981)