Lesson 18: videos

Akira (Katsuhiro Ōtomo, 1988; trailer)

Sennen Joyū (Millennium Actress, Satoshi Kon, 2001; trailer)

Kōkaku Kidōtai (Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, 1995; trailer)

Toki o Kakeru Shōjo (The Girl Who Leapt Through Time, Mamoru Hosoda, 2006)

Summer Wars (Mamoru Hosoda, 2009)